NEWS Gallery

 

โครงการ คพข. ครั้งที่ 4 ภาคกลาง วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2556

 

กระทรวงสาธารณสุขสมุทรปราการ วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556

 

เทศบาล ลาดหลุมแก้ว วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556

 

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

 

ภาพกิจกรรม โรงพยาบาล มะการักษ์ กาญจนบุรี วันที่ 26-27 เมษายน 56

 

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร MapHR รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 56 (ช่วงที่ 1)

 

หน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มีนาคม 2556

 

ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ คณะคุณอ้น

 

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556

 

การศึกษานอกโรงเรียนบางใหญ่ วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556

 

การศึกษานอกโรงเรียนบางบัวทอง วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556

 

สโมสรเพื่อสุขภาพ ช่อง 9 วันที่ 19-20 มกราคม 2556

 

สำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายสัมพันธ์ วันที่ 8-9 มกราคม 56

 

โรตารี่สากล 2555

 

ชมรมนายกบางเลน 2555

 

ธนาคาร ศีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) 2555

 

บ. ออล์เทรนนิ่ง จำกัด 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 55

 

สำนักส่งเสริมพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส 24-26 สิงหาคม 55

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 2-3 มิถุนายน 55

 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 2555

 

กองสุขศึกษา 2555